Onze zorg voor het milieu

Transport is belastend voor het milieu. Dat valt niet te ontkennen maar we werken eraan om dit zo veel mogelijk te beperken. In ons logo ziet u een groene stip. Deze stip symboliseert onze inspanningen voor duurzamer transport en een beter milieu. 

Bij AB Texel durven we te experimenteren en innoveren. 95% van onze CO2 uitstoot komt door fysieke transportbewegingen. Vanzelfsprekend is de meeste winst dan ook te behalen in het verduurzamen van ons transport. Dit doen we door in te zetten op reductie van ons brandstofverbruik, technische innovatie in ons wagenpark en optimalisatie binnen de planning. Daarnaast bespreken we met onze klanten hoe we samen verder kunnen verduurzamen.

De laatste jaren namen we meerdere initiatieven om onze uitstoot te beperken. En met resultaat. Hieronder leest u meer over een aantal van de ontplooide initiatieven, innovaties en ontwikkelingen voor de nabije toekomst.


Rijstijl coaching 

In 2017 gingen we van start met het verbeteren van de rijstijl van onze chauffeurs. Een data-analist is fulltime bezig met het analyseren en terugkoppelen van rijstijl-scores aan onze chauffeurs in de verschillende landen. Inmiddels ontvangen onze chauffeurs de rijstijl-data en verbruikscijfers digitaal via AB Connect en kunnen ze deze realtime inzien op de boordcomputer. Chauffeurs zien niet alleen hoe ze zelf scoren, maar ook hoe ze scoren ten opzichte van collega’s.

In 2020 brachten we deze coaching een flinke stap verder naar de praktijk, met onze eigen 2 rijstijl-coaches. Deze coaches weten alles over zuinig rijden. Ze coachen onze chauffeurs on the job richting een meer duurzame rijstijl.

Dit alles is niet zonder resultaat. De rijstijl-scores van onze medewerkers zijn tussen 2017 en 2022 bijna 1.5 punt gestegen. Het gemiddelde brandstofverbruik daalde in dezelfde periode met ongeveer 6%, waarvan 2% is toe te schrijven aan onze rijstijl-coaching. Dit staat gelijk aan rond de een miljoen liter diesel per jaar!

De zuinig-rijden-training, met twee eigen instructeurs, vermindert trouwens niet alleen het brandstofgebruik. Het draagt ook bij aan vermindering van onnodige slijtage en bevordert de veiligheid in het verkeer.


Duurzaam wagenpark   

Een jong wagenpark
AB Texel heeft, vergeleken met andere bedrijven in de transportsector, een zeer moderne vloot. Onze vloot is gemiddeld slechts 4 jaar oud en heeft, naast minimaal een Euro 6 normering, ook de laatste innovaties en systemen om efficiënt te rijden. 

DAF trucks stelt dat haar voertuigen door technische innovaties in de afgelopen 20 jaar gemiddeld 1% (per bouwjaar) zuiniger zijn gaan rijden. Zo is door modernisering van het wagenpark een flinke stap gezet in de reductie van brandstofverbruik.

In 2021 begon AB Texel Group als partner van DAF trucks met praktijktests van het nieuwe model trucks, de New Generation DAF. De eerste praktijktests en resultaten laten een flinke verbruiksreductie zien, van maar liefst 5 tot 7% ten opzichte van het oude model.

LZV (lang zwaar voertuig) 
Met een LZV-combinatie kan en mag je meer vracht vervoeren dan met een reguliere combinatie. En dat terwijl het dieselverbruik van een LZV maar nauwelijks hoger is dan dat van een reguliere combinatie. Grofweg is het zo dat een LZV tot 30% minder brandstof verbruikt, afgezet tegen de te vervoeren vracht. 

Inmiddels rijden er enkele LZV-voertuigen in de vloot van AB Texel. Helaas is het niet mogelijk veel LZV’s in te zetten, omdat deze combinatie niet altijd past bij ons werk. Dit vanwege de afmetingen en wendbaarheid van de combinatie. Waar mogelijk schalen we op in LZV’s.

Elektrisch materieel 

  • Onderlossers
    In het losgestort agrarisch transport gebruiken we onderlossers met een 100% elektrisch aangedreven losband. De verbrandingsmotor gebruiken we niet waardoor we bij het lossen geen voertuig hoeven in te zetten. Zo werken we veel efficiënter.  

  • Kooiapen
    Voor het transport van zakgoed zetten we schuifzeiltrailers met elektrisch aangedreven kooiapen in. 

  • Koeltrailers
    Bij AB Texel Fresh maken we gebruik van koeltrailers met een generator. Remenergie wordt omgezet in laadstroom, die vervolgens de as aandrijft. Ook draait de koelinstallatie op energie van een accupakket. Niet alleen levert deze techniek brandstofbesparing op, het zorgt daarnaast ook voor een enorme geluidsreductie. 


Alternatieve brandstoffen 

De meest voorgeschreven route in de energietransitie is die van diesel naar (bio)LNG en/of HVO, om daarna op langere termijn de stap te maken naar waterstof (elektrisch) transport.

Om een eerste stap te zetten, besloot AB Texel al in 2016 om een serie van 5 trucks op LNG aan te schaffen, om stapsgewijs uit te breiden. Op dit moment beschikken we over 15 LNG-trucks. Deze trucks stoten 19% minder CO2 uit dan dieseltrucks. Door op (niet-fossiele) bio-LNG over te stappen, kunnen we de CO2 uitstoot zelfs met 95% reduceren. De beschikbaarheid van bio LNG wordt steeds beter, wat een positief effect heeft op de reductie van onze CO2 uitstoot.
   

Lege kilometers beperken 

Het besparen van lege kilometers heeft natuurlijk de meeste impact op het beperken van de CO2 uitstoot. Door het dichte en fijnmazige netwerk binnen onze transportgroep en met een groeiende vloot, zetten we ons materieel steeds efficiënter in. Zo beperken we het aantal lege kilometers steeds meer.  Ook brengen onze data-analisten de beladingsgraad in kaart, en adviseren zij bij het maken van planningen over mogelijke optimalisaties.

Greenflow app  

Met de GreenFlow app die we bij AB Texel gebruiken, krijgt de vrachtwagenchauffeur in veel gevallen prioriteit bij verkeerslichten. Kan dit niet, dan ontvangt de chauffeur tijdig een melding dat het stoplicht rood is en blijft. De Greenflow app biedt de chauffeur meer rijcomfort en rust tijdens het rijden. Daarnaast beperkt de app brandstofverbruik en slijtage aan de truck, doordat minder wordt geremd en opgetrokken bij stoplichten. Een stop kost 0,5 tot 1 liter diesel. Dus elke stop die we voorkomen, levert direct winst op.

Hergebruik van banden 

Een deel van onze gebruikte banden komt in aanmerking voor hergebruik en voorzien we van een nieuw profiel. Een mooi voorbeeld van besparing op grondstoffen. 

Verduurzamen met de klant

Echt positieve impact op het milieu realiseren we samen. Als transportonderneming nemen we verschillende initiatieven om de uitstoot van CO2 te beperken. Onze slagkracht kunnen we nog verder versterken in samenwerking met klanten en leveranciers in de keten.

Daarom gaan we bij AB Texel regelmatig in gesprek met onze klanten, over duurzame bedrijfsvoering. Als wij bijvoorbeeld samen met onze klanten efficiënter plannen, verminderen we het aantal lege kilometers aanzienlijk. De productieplanning van onze klanten, en daarmee onze orderinput, heeft hier grote invloed op.

Vaak gaan duurzame interventies gepaard met efficiëntie, een win-win situatie dus! We streven ernaar om de komende jaren de gesprekken met onze klanten over duurzaamheid steeds meer te vertalen naar concrete acties en resultaten.