Onze zorg voor het milieu

95% van onze CO2-uitstoot komt door fysieke transportbewegingen. Vanzelfsprekend is de meeste winst dan ook te behalen in het verduurzamen van ons transport. Dit doen we door in te zetten op alternatieve brandstoffen, reductie van brandstofverbruik, technische innovatie van ons wagenpark en optimalisatie binnen de keten. We gaan graag met ketenpartners in gesprek hoe we samen verder kunnen verduurzamen. 
Elk jaar doen we weer meer om onze CO2-uitstoot te beperken. En met resultaat. Bekijk onze initiatieven om onze CO2- uitstoot te beperken.

Veiligheid in het werk en op de weg

Werken in transport is niet zonder risico’s. Daarom is veilig werken een voorwaarde in ons vakgebied. We hebben het dan over het verhogen van de veiligheid in het werk en op de weg, voor onze chauffeurs en medeweggebruikers. Hierin hebben wij als logistieke onderneming een verantwoordelijkheid. Bekijk hier onze initiatieven op het gebied van veiligheid.