Onze strategie

Onze duurzaamheidsstrategie kent 3 pijlers. Aan de hand van deze pijlers zetten we stappen om onze negatieve impact als transportbedrijf te verkleinen en onze positieve impact als werkgever en ketenpartner te vergroten.

Pijler 1 Transport

We verkleinen onze negatieve impact op het milieu en werken altijd veilig

Pijler 2 Medewerkers

We zijn een aantrekkelijke werkgever voor onze medewerkers

Pijler 3 Respectvolle samenwerking

Voor onze relaties zijn we een waardevolle partner waarmee zij langdurig samenwerken

Onze strategie in beeld

Onze duurzaamheidsstrategie in 1,5 minuut! Bekijk de animatie.
Of bekijk de visual die onze strategie in een notendop weergeeft.

Pijler 1 Transport

Met ons transport op fossiele brandstoffen stoten we CO2 uit. Daarnaast hebben we als weggebruiker invloed op de veiligheid op de weg. Deze negatieve impact op milieu en maatschappij willen we verkleinen. Dit doen we door onze CO2-uitstoot sterk te verlagen en de veiligheid in het werk en op de weg, voor zowel chauffeurs als medeweggebruikers, te verhogen.

Onze ambitie

Onze impact verkleinen door veilig te werken en rijden met een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk.

Doelstellingen

In 2030 stoten we minimaal 40% minder CO2 per ton/kilometer uit en net zero in 2050.

We werken hard aan het bereiken van maximale veiligheid: nul ongevallen in het werk en onderweg.

Pijler 2 Medewerkers

Onze medewerkers zijn het hart van ons bedrijf. Inmiddels werken er bij AB Texel circa 2.900 collega's die allemaal waardevol zijn voor ons bedrijf. Collega's die zich elke dag weer inzetten voor ons en voor onze klanten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers plezier hebben in hun werk en dat zij zich bij ons thuis voelen. Daar investeren we dan ook in.

Onze ambitie

We zijn een aantrekkelijke werkgever waar alle medewerkers met plezier werken en blijven werken. Een werkgever waar medewerkers zich thuis voelen en waar ze met trots over spreken.

Doelstellingen

Ziekteverzuim maximaal 6,5%

Gemiddeld meer dan 7.7 jaar in dienst

Gemiddelde werktevredenheidsscore van 8 of hoger

Betere balans in het aantal mannen en vrouwen dan bij ons werkt

Evenwichtige leeftijdsverdeling in ons personeelsbestand: 40% jonger dan 45 jaar

Pijler 3 Respectvolle samenwerking

Wij zijn een betrokken en betrouwbare partner. Daarom  investeren we continu in een goede relatie met onze klanten en leveranciers, of het nu om een grote of kleine klant of leverancier gaat. Dit leidt in veel gevallen tot een langdurige samenwerking. Want samen bereik je meer dan alleen. En samen kunnen we complexe opgaven zoals duurzaamheid tot een succes brengen, waarbij beide partijen voordeel hebben.

Onze ambitie

Langdurige en transparante samenwerkingen met ketenpartners om gezamenlijk ambities te realiseren en waarde toe te voegen.

Doelstellingen

Om ketens efficiënter en duurzamer te maken is minimaal 70% van onze omzet afkomstig uit langdurige samenwerkingen met onze klanten. Met langdurig bedoelen we langer dan 5 jaar.

Jaarlijks maken we met minimaal 30% van onze langdurige samenwerkingspartners in hoogrisicosectoren een plan van aanpak om de klimaatrisico's in te perken.