Vertrouwen en commitment

Belangrijke voorwaarden in een partnership zijn vertrouwen en commitment. En natuurlijk een match op waarden en visie. Dennis Wetenkamp, CEO van AB Texel: “Beide partijen focussen zich op hun specialisme en werken bij voorkeur in partnerships samen. Het commitment naar elkaar biedt een mooie en belangrijke basis om mogelijkheden tot verbeteringen te onderzoeken en hier vervolgens ook samen vervolg aan te geven.” Als specialist op het boerenerf vult AB Texel de dienstverlening van ForFarmers mooi aan.

Grip op de supply chain

Samen verbeteren betekent grip krijgen op je resultaat en in kaart brengen waar verbetermogelijkheden liggen. Daarom is snel na het zetten van de handtekening gestart met het ontwerpen van datadashboards. In de stuurgroep hebben AB Texel en ForFarmers met elkaar de doelstellingen uit het partnership door vertaald naar heldere KPI’s. Daarvoor is een 0-meting gedaan, belangrijk als je in een later stadium wilt weten of er daadwerkelijk resultaat is geboekt.

Vertaalslag in de operatie

Met alleen datadashboards kom je er natuurlijk niet. Minstens zo belangrijk is het doorvertalen van de resultaten richting acties in de operatie. Om die reden is er wekelijks een operationeel overleg met de planningen van ForFarmers en AB Texel met het bespreken van de dashboards als vast agendapunt. De data-analisten van AB Texel nemen deel aan deze overleggen om vragen te beantwoorden en direct aanpassingen te doen in de dashboards. Door input vanuit de operatie werden en worden de dashboards steeds meer verrijkt. Ron Kwakkelaar, Manager Logistiek ForFarmers: “De kunst is om aanknopingspunten te ontdekken waardoor je slimmer en minder complex kunt gaan (samen)werken. De datadashboards en de multidisciplinaire overleggen helpen hierbij en maken patronen inzichtelijk.” ForFarmers heeft een eigen onbeperkte login op de datatooling, hiermee hebben ze altijd toegang tot de datasets.

Resultaten

Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en kan met recht gesproken worden over gezamenlijk resultaat. Het aantal lege kilometers is gereduceerd en de beladingsgraad, urenbezetting en afleverperformance zijn verbeterd. Al was het aan het begin wel even zoeken naar concrete handvatten richting de operatie, vertelt Bas Strijbosch, directeur van AB Texel Feed Transport: “Het duurt even voordat je je de data eigen hebt gemaakt en je hiermee kunt en durft te spelen”. En dit kan alleen als je vertrouwen hebt in de samenwerking en in elkaars expertise.