De app draagt bij aan een effectieve samenwerking en communicatie tussen onze chauffeurs en afdeling Wagenpark. Chauffeurs kunnen in de AB Fleet app zelf inzien wanneer onderhoud nodig is en een datum voorstellen aan de afdeling Wagenpark. Ook kunnen chauffeurs voertuiggegevens inzien en belangrijke documentatie raadplegen, zoals bijvoorbeeld het kentekenbewijs. Daarnaast maakt de app het makkelijker om op correcte wijze schades en gebreken te melden. Dit doen de chauffeurs zelf via een stappenplan. Hierbij is het ook mogelijk om direct foto’s toe te voegen.

Door de AB Fleet app kunnen we de inzetbaarheid van ons wagenpark vergroten. Met een efficiënter onderhoudsproces reduceren we immers de kans op uitval. Ook draagt het tijdig en correct melden van gebreken bij aan veiligheid.